LIÊN KẾT KHÁC

HTVB về tiếp công dân

A/ LUẬT

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Download    

B/ NGHỊ ĐỊNH

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Download    

C/ THÔNG TƯ

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1    Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân Download  

D/ KHÁC (CHỈ THỊ, HƯỚNG DẪN ...)

Print
94 Rate this article:
No rating