ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THE UNIVERSITY OF DANANG

Tin tức - Sự kiện


Xem tất cả

Thông báo


Xem tất cả

Xếp hạng đại học và Kiểm định chất lượng


Xem tất cả

Đào tạo nhân lực chất lượng cao


Xem tất cả

Đổi mới sáng tạo


Xem tất cả

Tiêu điểm sinh viên


Xem tất cả

6

Trường đại học, cao đẳng thành viên

7

Viện, khoa, phân hiệu trực thuộc

35

Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

134

Ngành/ chuyên ngành đào tạo đại học

78

Ngành/ chuyên ngành đào tạo sau đại học

2500

Giảng viên, Cán bộ