Các dự án hợp tác

09/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN QUỐC TẾ

STT

Tên Chương trình,

Dự án

Nội dung Chương trình, Dự án

Đối tác

Thời gian thực hiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

1

Dự án SAUNAC -Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (Liên minh bền vững mạng lưới đô thị các thành phố Châu Á)

 

Turku University of Applied Sciences thuộc chương trình Erasmus+

2016-2019

2

Phòng thí nghiệm Tự động hóa Mitsubishi

- Trang bị phòng thí nghiệm tự động hóa
- Tổ chức các Seminar để chuyển giao công nghệ, cập nhật thông tin, hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực PLC, mạng truyền thông công nghiệp và SCADA

Công ty Mitsubishi Electric Vietnam

2016

3

Hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng và Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản)

- Hợp tác nghiên cứu trên lĩnh vực “Cột ống thép nhồi bê tông – CFT”

Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản)

2016-2017

4

Hợp tác giữa Đại học Bách khoa - ĐHĐN và Công ty Bosch tại Việt Nam

Đưa vào hoạt động "Hệ thống xe máy điện cộng đồng sử dụng năng lượng mặt trời" đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên.

Công ty Bosch tại Việt Nam

2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

5

Dự án VIBE (Hợp tác song phương về giáo dục giữa Việt Nam và Ai Len)

Dự án VIBE được tài trợ bởi Chính phủ Ai-len hỗ trợ hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và Học viện Công nghệ CORK (Ai-len). Dự án nhằm phát triển văn hóa khởi nghiệp, đào tạo và tư vấn kiến thức khởi nghiệp cho giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn và Nha Trang. Điểm nhấn của dự án là sự thành công của cuộc thi “Danang Start up Runway” trong hai năm liên tiếp 2016 - 2017.

Học viện Công nghệ Cork (Ai-len)

2016

-

2019

6

Trao đổi Giảng viên & Sinh viên trong khuôn khổ dự án ERASMUS+

Dự án là một chương trình của Liên minh châu Âu về lĩnh vực giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2018

Trường Đại học KHUD Westphalian (Đức)

2016

-

2018

7

Dự án là một chương trình của Liên minh châu Âu về lĩnh vực giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2018

Học viện Công nghệ Cork (Ai-len)

2016

-

2018

8

Dự án là một chương trình của Liên minh châu Âu về lĩnh vực giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2018

Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh)

2016

-

2017

9

Dự án là một chương trình của Liên minh châu Âu về lĩnh vực giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018-2019

Trường Đại học Heriot - Watt (Anh)

2018

-

2019

10

USAID COMET

Chương trình USAID COMET - Kết nối và nâng cao chất lượng đào tạo khu vực hạ lưu sông Mê-kông do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development - USAID) tài trợ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy của các trường Đại học, Cao đẳng nghề và chuyên nghiệp tại Việt Nam và các nước thuộc hạ lưu tiểu vùng sông Mekong.

Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ

2016

-

2018

11

Dự án 16: Trung tâm nghiên cứu và phát triển của khu vực trong lĩnh vực Logistics và clustering thuộc chương trình hợp tác Việt Nam –Wallonie - Bruxxelles

Dự án tiếp nối Chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ ngành Logistics và vận tải và dự án hợp tác xây dựng " Trung râm NC&PT Logistics" (Dự án 22 do WBI tài trợ) giữa ĐH Liege và ĐHĐN. Mục tiêu của dự án: Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên của Trường ĐHKT-ĐHĐN để có thể tham gia tốt vào các chương trình hợp tác giữa hai trường. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn của "Trung tâm NC&PT Logistics" thông qua việc đào tạo giảng viên của nhà trường tại Đại học Liege.

Đại học Liege (Bỉ), Hiệp hội Logistics vùng Wallonie (Bỉ)

2016

-

2018

12

Dự án “Xây dựng nền tảng đúng đắn để đạt được tính hiệu quả và bền vững trong công tác quản trị ở Trường Đại học”

Quỹ hỗ trợ hợp tác giáo dục đại học của Hội đồng Anh Việt Nam tài trợ các trường đại học và các tổ chức triển khai các dự án thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác trong Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đại học Heriot - Watt (Vương Quốc Anh)

2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

13

Cơ sở vật chất, tổ chức seminar, nghiên cứu khoa học

Hội Động Vật học Frankfurt

194 triệu/ năm 2016

Triển khai từ năm 2012

14

Chương trình hợp tác Hội Động Vật học Frankfurt.

Cơ sở vật chất, tổ chức seminar, nghiên cứu khoa học

Hội Động Vật học Frankfurt

Triển khai từ năm 2012

15

Chương trình hợp tác trao đối sinh viên với Trường Đại học Calgary, Canada

Chương trình hợp tác với Trường Đại học Calgary, Canada về việc tiếp nhận sinh viên của Trường Đại học Calgary đến thực tập tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN và các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Calgary, Canada

Triển khai từ năm 2015

16

Chương trình phát triển sách điện tử Ebooks theo STEM với Đại học Hull, Anh

Xây dựng sách điện tử Ebooks theo STEM với Đại học Hull, Anh

 

2017-2019

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀO ĐÀO TẠO VIỆT ANH

17

Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu UK-ASEAN

Tăng cường và phát triển năng lực nghiên cứu

Đại học Aston

25/04/2015 - 31/03/2016

18

Trung tâm Khởi nghiệp

Xây dựng chương trình đào tạo và mạng lưới phục vụ khởi nghiệp

Đại học Aston

13/10/2015

-

30/06/2016

19

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Nghiên cứu về ĐB CLGD

Hội đồng Anh,
ĐH Aston

27/04/2016 - 31/10/2016

20

Nghiên cứu về GDĐH ở VN

Nghiên cứu về GDĐH tại Việt Nam

Hội đồng Anh,
ĐH Southampton

18/05/2016 - 30/11/2016

21

Quy trình ĐBCLGDĐH ở VN và VQ Anh

Nghiên cứu ĐBCLGD ở VN và VQ Anh

Hội đồng Anh,
ĐH Southampton

25/01/2017 - 30/12/2017

22

Global Challenge Research Fund

Hợp tác nghiên cứu xúc tác sinh học và hoá học để xử lý phụ phẩm lúa gạo

Đại học Aston

2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

23

Dự án E -Learning

Dự án E-learning dưới sự tài trợ của Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc từ năm 2011 đến nay dưới hình thức Giáo sư Hàn Quốc giảng dạy các lớp học trực truyến hoặc cử Giáo sư Hàn Quốc đến giảng dạy trực tiếp theo định kì diễn ra tốt, đều đặn

Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc

2015

-

2018

24

Dự án Ươm mầm Hàn Quốc học

Dự án Ươm mầm ngành Hàn Quốc dưới sự tài trợ của Viện nghiên cứu TW Hàn Quốc học (từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017): Dự án Ươm mầm Hàn Quốc học diễn ra tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN trong suốt hơn 2 năm qua đã đem lại những kết quả khá tốt và mở ra nhiều triển vọng mới cho nhà trường cũng như đối tác. Dự án cũng được Nhà trường đánh giá là dự án nước ngoài quan trọng của nhà trường, giúp nhà trường hội nhập hơn trong xu thế phát triển chung của các trường Đại học hiện nay: đào tạo và nghiên cứu.

Viện nghiên cứu TW Hàn Quốc học, Hàn Quốc

từ tháng 7/2014

đến tháng 7/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

25

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng (Giai đoạn 1)

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo và khởi tạo doanh nghiệp, bao gồm các vườn ươm và hệ sinh thái hỗ trợ. Hệ thống này được xây dựng bởi sự hợp tác và cộng tác của ba đối tác liên minh chính gồm CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng (CIT-UD), Viện phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng (DISED) và Vườn ươm doanh nghiệp TP Đà Nẵng (DNES). Trong đó, CIT-UD xây dựng vườn ươm chịu trách nhiệm khơi dậy, hỗ trợ ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên và giảng viên, đồng thời tạo nguồn đầu vào cho vườn ươm của Đà Nẵng do nhóm DISED xây dựng với mục tiêu ngày càng có nhiều doanh nghiệp và sản phẩm mang tính toàn cầu.

Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP)
Viện phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng (DISED)
Vườn ươm doanh nghiệp TP Đà Nẵng (DNES)

24 tháng

26

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng (Giai đoạn 2)

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo và khởi tạo doanh nghiệp, bao gồm các vườn ươm và hệ sinh thái hỗ trợ. Hệ thống này được xây dựng bởi sự hợp tác và cộng tác của ba đối tác liên minh chính gồm CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng (CIT-UD), Viện phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng (DISED) và Vườn ươm doanh nghiệp TP Đà Nẵng (DNES). Trong đó, CIT-UD xây dựng vườn ươm chịu trách nhiệm khơi dậy, hỗ trợ ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên và giảng viên, đồng thời tạo nguồn đầu vào cho vườn ươm của Đà Nẵng do nhóm DISED xây dựng với mục tiêu ngày càng có nhiều doanh nghiệp và sản phẩm mang tính toàn cầu.

Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP)
Viện phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng (DISED)
Vườn ươm doanh nghiệp TP Đà Nẵng (DNES)

15 tháng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

27

Dự án HUB4GROWTH (Heightening University - Business partnerships FOR smart and sustainable GROWTH in Asia

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các trường đại học ở châu Á tăng cường năng lực về hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

Tham gia dự án có 4 trường đại học ở châu Âu (London Metropolitan University – Vương quốc Anh, University of the Peloponnese - Hy Lạp, Mykolas Romeris University – Lithuania và Agora  Iinstitute for Knowledge Management – Tây Ban Nha), 8 trường đại học ở châu Á (Royal University of Phnom Penh – Campuchia, Svay Rieng University – Campuchia, Tribhuvan University – Nepal, Purbanchal University – Nepal,  Mongolian National University of Medical Sciences – Mông Cổ, CITI Institute of Mongolia – Mông Cổ, Đại học Thăng Long và Đại học Đà Nẵng của Việt Nam) và 4 Chamber of Commerce and Industry của 4 quốc gia châu Á tham gia dự án

2016 - 2018

28

Dự án V2WORK (Strengthening the Vietnamese Higher Education System to improve graduates’employability and entrepreneurship skills

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ hệ thống giáo dục Việt Nam tăng cường cơ hội việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp

Tham gia dự án có 3 trường đại học ở Châu Âu (University of Alicante – Tây Ban Nha, University of Coimbra – Bồ Đào Nha, University of Sheffield – Vương quốc Anh), 11 đối tác ở Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo, VCCI – Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Giải pháp tài năng trẻ - AIESEC, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học KH&XHNV Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Công nghiệp Vinh).

2017-2020

29

Trao đổi Cán bộ, Giảng viên & Sinh viên trong khuôn khổ dự án ERASMUS+

Mục tiêu trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên giữa 2 trường Đại học do Cộng đồng Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ chương trình Erasmus+

Đại học Nice Sophia Antipolis, Pháp

2016-2018

Đại học Nice Sophia Antipolis, Pháp

2017 - 2019

Đại học Valenciennes, Pháp

2017 - 2019

Đại học Babes - Bolyai, Romania

2017 - 2019

Đại học Óbuda - Hungary

2016 - 2018

30

Dự án Sun Frontier

Hỗ trợ kinh phí để mở các lớp dạy
Tiếng Nhật miễn phí cho SV
ĐHĐN

Tập đoàn Sun Frontier, Nhật Bản

2017 - 2019

31

DỰ án HR4ASIA -
"Chiến lược quản lý nguồn nhân lực cho các Đại học Đông Nam Á"

   

2016 - 2019

32

Dự án USAID-LMI COMET

Chương trình USAID COMET -
Kết nối và nâng cao chất lượng đào tạo khu vực hạ lưu sông Mê-kông do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development - USAID) tài trợ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy của các trường Đại học, Cao đẳng nghề và chuyên nghiệp tại Việt Nam và các nước thuộc hạ lưu tiểu vùng sông Mekong.

Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế
Hoa Kỳ

12/08/2018

-
31/7/2019

 

 

In
2304 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá