Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

Hoạt động khoa học-công nghệ của Đại học Đà Nẵng được thực hiện thông qua các trung tâm nghiên cứu, các nhóm giảng dạy-nghiên cứu, các khoa, tổ bộ môn hay các cá nhân chủ trì đề tài độc lập

   + Các trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực gồm:

       1. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn

       2. Trung tâm khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư

       3. Trung tâm phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp

       4. Trung tâm nghiên cứu tư vấn việc làm và du học tự túc

       5. Trung tâm phát triển phần mềm

       6. Trung tâm nghiên cứu điện-điện tử

       7. Trung tâm nghiên cứu thiết bị áp lực và năng lượng mới

       8. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiết bị cơ khí

       9. Trung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường

       10. Trung tâm nghiên cứu và triển khai thiết bị nâng chuyển

       11. Trung tâm thông tin học liệu

       12. Trung tâm giáo dục thể chất

       13. Trung tâm lao động và dân số

       14. Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục

       15. Trung tâm đào tạo thường xuyên

       16. Trung tâm tin học Bách Khoa

       17. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và tư vấn kỹ thuật nền móng công trình

       18. Trung tâm ngoại ngữ

       19. Trung tâm dịch thuật

       20. Trung tâm đào tạo quốc tế

       21. Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa

       22. Viện Anh Ngữ

   + Các nhóm giảng dạy-nghiên cứu gồm:

       1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

       2. Nghiên cứu động cơ-ô tô và nhiên liệu thay thế

       3. Nghiên cứu tính toán và mô hình hóa

       4. Nghiên cứu vật liệu mới và công nghệ nano

       5. Nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững

       6. Nghiên cứu sản xuất tự động

       7. Nghiên cứu mạng và hệ thống điện

       8. Nghiên cứu khoa học xây dựng

       9. Nghiên cứu tài chính doanh nghiệp

   + Các hướng nghiên cứu chính:

       - Nghiên cứu cơ bản: Tính toán mô hình hóa, cơ học thủy khí, toán tin, hóa học, vật liệu nano

       - Khoa học công nghệ: Máy móc thiết bị cơ khí, điện, nhiệt phục vụ quá trình sản xuất và đời sống; các giải pháp công nghệ bảo vệ môi trường; khoa học công nghệ xây dựng, nền móng công trình; nhiên liệu thay thế; dịch tự động, công nghệ phần mềm...

       - Khoa học quản lý: Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thị trường lao động, chuyển dịch kinh tế, qui hoạch phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, kinh tế biển...

       - Khoa học xã hội nhân văn: Văn hóa, ngôn ngữ, phát triển giáo dục-đào tạo vùng sâu, vùng xa; các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Miền Trung-Tây Nguyên...

Các công trình nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng được đăng tải trên Tạp chí Khoa học-Công nghệ xuất bản đều đặn mỗi quí một số. Toàn văn các công trình đã đăng tải có thể tham khảo trực tuyến tại địa chỉ: http://www.kh-sdh.udn.vn/TCKH.asp

Để nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn, Đại học Đà Nẵng thiết lập trang web chào hàng TECHMART-UD tại địa chỉ: http://www.techmart.udn.vn/
 

--CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU--

 

CRICEA
Center for Research of Internal Combustion

Engines and Automobiles

 

         Fundamental Research on Internal 
    Combustion Engines

         Fuels, Lubrificants

         Alternative Fuels

         Emission Regulation of Automobile

 


CRAP
Center for Research of Automatic Production

 

         CNC/CAD/CAM

         High quality in Mechanical Production

         Assembly line

 


EPRC
Environment Protection Research Center

 

         Reduction of Air pollution

         Waste water treatment

         Solide waste management

         "Clean" vehicles

 


DATIC
Danang Applied Technologies in Information and Comunication

 
 Treatment of natural langugage

 Electronic Dictionnairies

 Automatic Translation

 Treatment of speech

 Multilingualization of softwares

 Image and Signal Treatment

 Treatment of images

 Recognition of forms
 Modeling 2D/3D
      Modeling of production systems
 Future research topic

 Telecommunications