Các lĩnh vực nghiên cứu chính

STT Tên lĩnh vực

 

* Khoa học kỹ thuật và công nghệ

1

       + Công nghệ nano

2

       + Công nghệ sinh học công nghiệp

3

       + Công nghệ sinh học môi trường

4

       + Kỹ thuật cơ khí

5

       + Kỹ thuật dân dụng

6

       + Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, khoa học máy tính

7

       + Kỹ thuật hóa học

8

       + Kỹ thuật môi trường

9

       + Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống

10

       + Kỹ thuật và công nghệ khác

11

       + Kỹ thuật vật liệu và luyện kim

12

       + Kỹ thuật y học

 

* Khoa học nhân văn

13

       + Triết học, đạo đức học và tôn giáo

14

       + Lịch sử và khảo cổ học

15

       + Nghệ thuật

16

       + Ngôn ngữ học và văn học

17

       + Khoa học nhân văn khác

 

* Khoa học nông nghiệp

18

       + Trồng trọt

19

       + Lâm nghiệp

20

       + Thủy sản

21

       + Khoa học nông nghiệp khác

 

* Khoa học Tự nhiên

22

       + Các khoa học trái đất và môi trường liên quan

23

       + Hoá học

24

       + Khoa học máy tính và thông tin

25

       + Khoa học tự nhiên khác

26

       + Sinh học

27

       + Toán học và thống kê

28

       + Vật lý

 

* Khoa học xã hội

29

       + Địa lý kinh tế và xã hội

30

       + Khoa học chính trị

31

       + Khoa học giáo dục

32

       + Khoa học xã hội khác

33

       + Kinh tế và kinh doanh

34

       + Pháp luật

35

       + Tâm lý học

36

       + Thông tin đại chúng và truyền thông

37

       + Xã hội học

 

* Khoa học Y - Dược

38

       + Công nghệ sinh học trong y học

39

       + Dược học

40

       + Khoa học y, dược khác

41

       + Y học cơ sở

42

       + Y học lâm sàng

43

       + Y tế

In
1289 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá