Thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid 19

12/03/2020

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 870/ĐHĐN-VP yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ đến hết ngày 29/3/2020. 

Đối với sinh viên, học viên quốc tế, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà trường. Tạm dừng việc đón, tiếp các đoàn khách quốc tế từ vùng có dịch và không cử CBVC, sinh viên đến vùng có dịch công tác, học tập, nghiên cứu, giao lưu... Đẩy mạnh truyền thông trên các kênh thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và chỉ đạo của ĐHĐN. 

Xem Công văn số 870/ĐHĐN-VP tại đây

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN

In
164 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI