Thông báo Chương trình học bổng “Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2020” của Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Cộng hòa Áo

08/03/2020

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Chương trình học bổng “Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2020” được Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo tài trợ, ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của Hiệp hội Mạng lưới các trường ĐH Châu Âu-Đông Nam Á(ASEA-UNINET) trong đó ĐHĐN là thành viên tích cực, chủ chốt,cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng xét chọn

- Cán bộ, giảng viên ĐHĐN có nhu cầu theo học tiến sĩ, sau tiến sĩ trong các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Y học Nhân loại, Khoa học Y tế, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc;

- Các ứng viên đã có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong các lĩnh vực nói trên.

2. Thời gian học tập

- Đối với nghiên cứu sinh sau tiến sĩ: từ 01-09 tháng;

- Đối với chương trình tiến sĩ: tối đa 36 tháng;

- Đối với chương trình sandwich và chương trình đào tạo về âm nhạc: 09 tháng

3. Hỗ trợ tài chính

- Chương trình Tiến sĩ, chương trình sandwich và âm nhạc: 1.050 EUR/01 tháng;

- Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ: 1.150 EUR/ 01 tháng;

- Ngoài ra ứng viên còn được nhận thêm chi phí vé máy bay tối đa: 1.000 EUR

4. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 13/4/2020

Các ứng viên nên liên hệ với các giáo sư Áo càng sớm càng tốt để xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết nhằm hoàn thành đơn xin học bổng của mình.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: 

hoặc liên hệ Ms.Konstanze Pirker (email: konstanze.pirker@oead.at).

Giảng viên và sinh viên đăng ký học bổng theo link hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký tham dự về Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN, Email:icd@ac.udn.vn để ban tổng hợp danh sách, hỗ trợ thêm thông tin cần thiết.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN 

In
95 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI