Thông báo Chương trình học bổng thạc sĩ Chính phủ Úc năm 2021

08/03/2020

Học bổng Chính phủ Úc (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc dành chọn trao cho thế hệ lãnh đạo toàn cầu tương lai trong các lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ có cơ hội phát triển kiến thức, kỹ năng nhằm tạo ra những tiến bộ và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với phía Úc.

Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ  ở Úc sẽ bắt đầu năm  2021. Người nhận được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Úc do ứng viên lựa chọn trong các lĩnh vực phát triển thiết yếu đối với Việt Nam như: Quản trị và phát triển Kinh tế; Hạ tầng và Giao thông; Tài nguyên nước và vệ sinh môi trường; Giáo dục; Bình đẳng giới; Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Ổn định khu vực và Nhân quyền; Khuyết tật, Biến đổi khí hậu và Đổi mới.

Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian. Ứng viên nhận được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh (tối đa 12 tháng) để đạt trình độ tối thiểu IELTS (Academic) 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương).

Yêu cầu cụ thể:

- Có bằng đại học chính quy;

- Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam tính đến ngày 30/4/2020 (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn);

- Không xin học bằng thạc sĩ thứ hai;

Thời hạn cuối nộp hồ sơ: 30/4/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:

http://australiaawardsvietnam.org/.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
139 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI