Thông báo mời ứng viên trúng tuyển Vòng 1 tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2-2019

06/03/2020

Căn cứ Thông báo số 790/TB-ĐHĐN ngày 04/3/2020 về việc thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2-2019, Đại học Đà Nẵng trân trọng mời các ứng viên trúng tuyển Vòng 1 tham gia xét tuyển Vòng 2, thông tin chi tiết xem tại đây

Tin Ban Tổ chức Cán bộ-ĐHĐN 

In
150 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI