Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân đợt 2 năm 2019

02/07/2019

Sáng ngày 01/7, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân đợt 2 năm 2019 cho 52 tân Thạc sĩ và 651 tân Cử nhân.
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Đột phá trong đào tạo các ngành khoa học

19/04/2019

Trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa và hội nhập trở thành xu thế, cách mạng Công nghiệp 4.0 trở thành động lực, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN trao bằng tốt nghiệp cho tân Thạc sĩ, Cử nhân đợt 1 năm 2019

02/04/2019

Sáng 30/3, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 585 tân Thạc sĩ, tân Cử nhân đợt 1 năm 2019. Nhà trường đã trao bằng cho 153 tân Thạc sĩ của 8 ngành đào tạo (trong đó có 01 lớp Quản lý giáo dục liên kết đào tạo ở Quảng Ngãi). Nhà trường cũng trao bằng tốt nghiệp cho 432 tân Cử nhân, trong đó có 29 sinh viên nhận văn bằng đại học chính quy thứ hai.

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN trao bằng tốt nghiệp cho tân Thạc sĩ, Cử nhân đợt 1 năm 2019

02/04/2019

Sáng 30/3, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 585 tân Thạc sĩ, tân Cử nhân đợt 1 năm 2019. Nhà trường đã trao bằng cho 153 tân Thạc sĩ của 8 ngành đào tạo (trong đó có 01 lớp Quản lý giáo dục liên kết đào tạo...
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tích cực đổi mới đào tạo để bắt kịp chương trình giáo dục phổ thông mới

27/02/2019

Ngoài việc thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo mới thì trường sư phạm cũng tăng cường việc đưa sinh viên xuống thực tập tại các trường phổ thông.

1345678910Cuối cùng

BÀI VIẾT MỚI