Phát hành Chuyên trang đặc biệt trên Báo Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng điện tử chào mừng 25 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN (1994-2019)

15/11/2019

Nhằm tăng cường phối hợp thông tin truyền thông về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), thể hiện vai trò và trách nhiệm xã hội của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đóng góp vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHĐN, Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông ĐHĐN tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội Báo Đà Nẵng thực hiện và phát hành Chuyên trang về ĐHĐN (số tháng 11/2019) trên Báo Đà Nẵng và Báo Điện tử Đà Nẵng (số 6985 ra ngày 15/11/2019, thứ Sáu). Đây là số Chuyên trang đặc biệt thiết thực chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 25 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN

1234

BÀI VIẾT MỚI