Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Văn Hiến

26/08/2019

Ngày 29/06/2019, Trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD – ĐHĐN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Văn Hiến để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của Nhà trường theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-GBD&ĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. 

12

BÀI VIẾT MỚI