DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ

09/08/2019

STT

           Họ tên

            Đơn vị

Năm

Ghi chú

  1

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

ĐH Đà Nẵng

2002

 

  2

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện - Trường ĐHBK

2005

 

  3

GS.TS. Đào Hùng Cường

Khoa Hóa học - Trường ĐHSP

2010

 

  4

GS.TS. Trương Bá Thanh

Trường ĐHKT

2010

 

  5

GS.TS. Trần Văn Nam

ĐH Đà Nẵng

2014

 

  6

GS.TS. Lê Kim Hùng

Trường ĐHBK

2014

 

  7

GS.TS. Lê Thế Giới

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT

2014

 

  8

GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT

2014

 

  9

GS.TS. Võ Xuân Tiến

Khoa Kinh tế phát triển - Trường ĐHKT

2015

 

10

PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến

Khoa Tin học - Trường ĐHSP

1992

 

11

PGS.TS. Nguyễn Phong Nam

Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP

2002

đã nghỉ hưu

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm

Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Trường ĐHKT

2002

đã nghỉ hưu

13

PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK

2002

 

14

PGS.TS. Trần Xuân Tùy

Khoa Cơ khí - Trường ĐHBK

2003

 

15

PGS.TS. Trần Văn Chính

Khoa Điện - Trường ĐHBK

2003

 

16

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK

2004

 

17

PGS.TS. Phan Huy Khánh

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK

2005

 

18

PGS.TS. Nguyễn Văn Yến

Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường ĐHBK

2005

 

19

PGS.TS. Võ Chí Chính

Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK

2005

 

20

PGS.TS. Đinh Thành Việt

Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - ĐHĐN

2006

 

21

PGS.TS. Lê Tự Hải

Khoa Hóa học - Trường ĐHSP

2007

 

22

PGS.TS. Phan Văn Hoà

Trường ĐHNN

2009

 

23

PGS.TS. Bùi Quang Bình

Khoa Kinh tế - Trường ĐHKT

2009

 

24

PGS.TS. Lê Hữu Ái

Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐHKT

2009

 

25

PGS.TS. Lưu Quý Khương

Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHNN

2009

 

26

PGS.TS. Lâm Chí Dũng

Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT

2009

 

27

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Ban Giám đốc ĐHĐN

2009

 

28

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

Ban Giám đốc ĐHĐN

2009

 

29

PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

Ban Cơ sở vật chất - ĐHĐN

2009

 

30

PGS.TS. Võ Trung Hùng

Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN

2009

 

31

PGS.TS. Tăng Tấn Chiến

Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK

2010

 

32

PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh

Khoa Sinh - Môi trường - Trường ĐHSP

2010

đã nghỉ hưu

33

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh

Khoa Tiếng Nga - ĐHNN

2010

 

34

PGS.TS. Ngô Hà Tấn

Trường ĐHKT

2010

 

35

PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh

Khoa Hóa - Trường ĐHBK

2010

 

36

PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú

Trung tâm Xuất sắc - Trường ĐHBK

2010

 

37

PGS.TS. Phạm Cẩm Nam

Khoa Hóa - Trường ĐHBK

2010

 

38

PGS.TS. Lê Thành Bắc

Văn phòng - ĐHĐN

2010

 

39

PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê

Trường ĐHSP

2011

 

40

PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

Trường ĐHSP

2011

 

41

PGS.TS. Đậu Thị Hoà

Khoa Địa lý - Trường ĐHSP

2011

 

42

PGS.TS. Lê Cung

Trường ĐHBK

2011

 

43

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK

2011

 

44

PGS.TS. Lưu Trang

Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP

2011

 

45

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Ban Giám hiệu - Trường CĐCN

2011

 

46

PGS.TS. Lê Quang Sơn

Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP

2011

 

47

PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm

Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK

2011

 

48

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT

2011

 

49

PGS.TS. Đặng Minh Nhật

Khoa Hóa - Trường ĐHBK

2011

 

50

PGS.TS. Nguyễn Công Phương

Khoa Kế toán - Trường ĐHKT

2011

 

51

PGS.TS. Hoàng Tùng

Khoa Kế toán - Trường ĐHKT

2011

 

52

PGS.TS. Đinh Minh Diệm

Khoa Cơ khí - Trường ĐHBK

2012

 

53

PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng

Khoa Hóa - Trường ĐHBK

2012

 

54

PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

Khoa Kế toán - Trường ĐHKT

2012

 

55

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT

2012

 

56

PGS.TS. Lê Văn Huy

Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT

2012

 

57

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK

2012

 

58

PGS.TS. Trương Hoài Chính

Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK

2013

 

59

PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân

Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT

2013

 

60

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT

2013

 

61

PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường ĐHBK

2013

 

62

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK

2013

 

63

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN

2014

 

64

PGS.TS. Dương Việt Dũng

Khoa Cơ khí giao thông - Trường ĐHBK

2014

 

65

PGS.TS. Trần Văn Quang

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK

2014

 

66

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK

2014

 

67

PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường ĐHBK

2014

 

68

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

Khoa Hóa - Trường ĐHBK

2014

 

69

PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK

2014

 

70

PGS.TS. Trần Văn Quang

Khoa Môi trường - Trường ĐHBK

2014

 

71

PGS.TS. Phan Thị Lan Hương

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT

2014

 

72

PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT

2014

 

73

PGS.TS. Lê Đức Luận

Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP

2014

 

74

PGS.TS. Võ Văn Minh

Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP

2014

 

75

PGS.TS. Dương Quốc Cường

Ban Giám hiệu - Trường ĐHNN

2014

 

76

PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh

Khoa Anh - Trường ĐHNN

2014

 

77

PGS.TS. Đặng Văn Mỹ

Ban Giám đốc - PHKT

2015

 

78

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

Ban Giám hiệu - Trường ĐHNN

2015

 

79

PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK

2015

 

80

PGS.TS. Châu Trường Linh

Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường ĐHBK

2015

 

81

PGS.TS. Trần Quang Hưng

Khoa Xây dựng DD và CN - Trường ĐHBK

2016

 

82

PGS.TS. Trần Xuân Bách

Phòng Tổ chức hành chính - Trường ĐHSP

2016

 

83

PGS.TS. Đỗ Thu Hà

Trường ĐHSP

2016

 

84

PGS.TS. Nguyễn Bá Trung

Phòng Khoa học và HTQT - Trường ĐHSP

2016

 

85

PGS.TS. Ngô Văn Hà

Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐHKT

2016

 

86

PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng

Khoa Kế toán - Trường ĐHKT

2016

 

87

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

Phòng Khoa học và HTQT - Trường ĐHKT

2016

 

88

PGS.TS. Trương Hồng Trình

Khoa Tài chính - Trường ĐHKT

2016

 

89

PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

Khoa Kế toán - Trường ĐHKT

2016

 

90

PGS.TS.  Huỳnh Công Pháp

Ban Giám hiệu - Trường CĐCNTT

2016

 

91

PGS.TS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn

Khoa Y Dược - ĐHĐN

2016

 

92

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao

Ban Đảm bảo Chất lượng giáo dục - ĐHĐN

2016

 

93

PGS.TS. Lê Đình Sơn

Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - ĐHĐN

2016

 

94

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa

2017

 

95

PGS.TS. Lưu Đức Bình

Khoa Cơ khí Trường ĐHBK

2017

 

96

PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú

Khoa ĐT-VT Trường ĐHBK

2017

 

97

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Phòng Đào tạo Trường ĐHBK

2017

 

98

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Phòng Đào tạo Trường ĐHBK

2017

 

99

PGS.TS. Giang Thị Kim Liên

Ban Đào tạo ĐHĐN

2017

 

100

PGS.TS. Trần Thanh Sơn

Khoa Cơ khí Trường ĐHBK

2017

 

101

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

Ban Giám hiệu Trường ĐHBK

2017

 

102

PGS.TS. Trương Hữu Trì

Khoa Hóa Trường ĐHBK

2017

 

103

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Khoa tiếng Anh Trường ĐHNN

2017

 

104

PGS.TS. Bùi Trọng Ngoãn

Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP

2017

 

105

PGS.TS. Trần Hữu Phúc

Ban Giám hiệu Trường ĐHNN

2017

 

106

PGS.TS. Trần Văn Sáng

Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP

2017

 

107

PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa

Khoa Môi trường, Trường ĐHBK

2017

 

108

PGS.TS. Nguyễn Chí Công

Khoa Xây dựng TL-TĐ Trường ĐHBK

2017

 

109

PGS.TS. Trương Công Quỳnh

Khoa Toán Trường ĐHSP

2017

 

110

PGS.TS. Trần Ngọc Ánh

Khoa Kinh tế Chính trị Trường ĐHKT

2017

 

111

PGS.TS. Ngô Minh Hiền

Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP

2017

 

112

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Khoa Vật lý Trường ĐHSP

2017

 

113

PGS.TS. Đặng Công Thuật

Khoa Xây dựng DD&CN Trường ĐHBK

2017

 
In
104 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá