Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

• Giai đoạn 1975-1976: Viện Đại học Đà Nẵng

Thành lập theo Quyết định số 66/QĐ ngày 11/07/1975 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng Khu Trung Trung bộ, đặt tại Hòa Khánh, Huyện Hòa Vang. Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và tại 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng. PGS TS Lý Ngọc Sáng là Trưởng Ban điều hành 04 Khoa: Cơ khí, Điện, Kinh tế và Dự bị đại học.

• Giai đoạn 1975-1994: Các trường tiền thân hợp thành

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: Thành lập ngày 27/10/1976 đặt tại Hòa Khánh và Bắc Mỹ An gồm 02 khối nghành: Kỹ thuật và Kinh tế. Hiệu trưởng qua các thời kỳ: PGS TS Lý Ngọc Sáng (1976-1989), GS TSKH Phan Kỳ Phùng (1989-1994).

Phân hiệu Đại học Kinh tế: Năm 1985, Khối ngành Kinh tế thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được tách ra thành phân hiệu Đại học Kinh tế đặt tại Bắc Mỹ An gồm 04 Khoa: Công thương, Thống kê - Kế toán - Tài chính và Tại chức, thầy Nguyễn Phiên giữ chức vụ Hiệu trưởng. Năm 1988 sát nhập về lại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng: Thành lập ngày 14/04/1985 đặt tại 41 Lê Duẩn gồm 03 khoa: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. Trưởng ban phụ trách qua các thời kỳ: Vũ Đình Khánh (1985-1986), PGS TS Nguyễn Hào (1986-1988), TS Dương Lân (1988-1989), GS TS Nguyễn Đức Chính (1989-1991), NGƯT Đặng Công Lý (1991-1994).

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng: Thành lập 03/11/1976 đặt tại Hòa Khánh, sát nhập them Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (1987), Trường Trung học Sư phạm QNĐN (1990). Hiệu trưởng qua các thời kỳ: PGS TS Trần Xuân Nhĩ (1976-1981), TS Nguyễn Quang Tấn (1981-1987), thầy Trương Đình Nam (1987-1993), TS Nguyễn Khắc Sinh (1993-1994).

Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi: Thành lập năm 1976 (tiền thân là Trường Kỹ thuật Đà Nẵng thành lập năm 1962) đặt tại 01 Cao Thắng. Hiệu trưởng qua các thời kỳ: Hoàng Thu Nam (1975-1976), Nguyễn Ngọc Liên (1976-1980), Lê Văn Tài (1980-1982), Nguyễn Nghĩa (1982-1983), Bùi Ngọc Quế (1983-1990), Trương Ân (1990-1994).

• Giai đoạn 1994-nay: Đại học Đà Nẵng

Thành lập theo Nghị định 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng và Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi. Trụ sở Đại học Đà Nẵng tại 41 Lê Duẩn. Năm 1994 gồm có 05 trường thành viên: Trường Đại học Kỹ thuật (năm 1998 đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa), Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (năm 1989 đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế), Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Đại cương (1997 giải thể) và Trường Cao đẳng Công nghệ. Sau đó, các cơ sở giáo dục đại học thành viên lần lượt được thành lập:

Năm 2002: Trường Đại học Ngoại ngữ (26/08/2002)
Năm 2003: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (14/10/2003)
Năm 2007: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum (14/02/2007)
Năm 2014: Khoa Đào tạo Quốc tế (31/07/2014) và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Ạnh (02/10/2014)
Năm 2017: Khoa Công nghệ và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (23/01/2017), viện Công nghệ Quốc tế (DNIIT) (18/03/2017) (hợp tác với Đại học Nice-Sophia Antipolis).

Giám đốc ĐHĐN các nhiệm kỳ: GS TSKH Phan Kỳ Phùng (1994-1999), GS TSKH Phan Quang Xung (1999-2005), GS TSKH Bùi Văn Ga (2005-2010), GS TS Trần Văn Nam (2010-2018), PGS TS Nguyễn Ngọc Vũ (2018-nay)

Năm 2004 được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất
Năm 2009 được Chủ tịch Nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì
Năm 2010 được trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba

Các trường thành viên, đơn vị và cá nhân thuộc Đại học Đà Nẵng đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì và Hạng Ba cùng nhiều các hình thức khen thưởng cao quý khác.

In
1685 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá