Đại học Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

28/07/2020

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN thảo luận và đưa ra các giải pháp khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ viên chức, giảng viên và người học.

Thông báo

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo khóa đào tạo "Training on Internal Quality Assurance – TrainIQA” cho các cơ sở giáo dục đại học ASEAN

21/07/2020

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức  thông báo khóa đào tạo "Training on Internal Quality Assurance-TrainIQA” về đảm bảo chất lượng nội bộ cho các cán bộ, giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020

10/07/2020

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 2187/KH-ĐHĐN ngày 01/7/2020, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020.

Thông báo

Đại học Đà Nẵng triển khai các thỏa thuận hợp tác với Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025

03/07/2020

Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược trực thuộc ĐHĐN theo Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn 2035, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thành phố và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Doanh nghiệp-Đối tác

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học giả Fulbright Việt Nam năm 2021

30/06/2020

- Ứng viên có thể chọn học bổng 01 học kỳ (tương đương 05 tháng) hoặc 01 năm học (tương đương 09 tháng).
- Ứng viên chọn học bổng 01 học kỳ: Bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021 hoặc tháng 01/2022.

Thông báo

1345678910Cuối cùng

BÀI VIẾT MỚI